Loading...

最新消息

首页 / 最新消息 / GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)全球回收标准证书更新

GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)全球回收标准证书更新

本公司所生产之产品再生塑料颗粒,经IDFL检验机构认证,取得GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)全球回收标准。
证书图档


联系我们